Movies A-Z | Celebs | SiteMap | DVD | Advanced Search
   Home
 
   Movie Database News    In Theaters    Coming Soon    Future Movies    BoxOffice     Trailers     Scripts     Wallpapers     Directory  
  Home -

Cynthia Khan

Cynthia Khan


Rating
none yet

Credits 

Movies sorted by:
 Acting - 

Cynthia Khan

 appeared in following movies:
Righteous Guards (1998) Zhao Yan Ling
Top Fighter 2 (1996) (archive footage)
Angel on Fire (1995) Interpol Agent
Matira ang matibay (1995) Mai Lei
No hoi wai lung (1995)
Ren sheng de yi shuai jin huan (1993) Liang Chi-Chun
Fei nu zheng zhuan (1992) Moon/Little-Bun/Bitchy-Bun
Kong fung mat ling (1992) Nieh Ling
Ba hai hong ying (1992) Chin
Ba wang hua: Chong chu jiang hu (1992) Madam Yang
Cheng shi nu lie ren (1992) Yang Ching
Mo lu kuang hua (1992) Hsie Wan-Chin
Eternal Fist (1991) Wild
Fu gui ji xiang (1991)
Hong fen zhi zun (1991) Michelle
Hua jie shen nu (1991) Sis Chan
Di xia bing gong chang (1991) Madam Yeung
Hai lang (1990) Inspector Yeung
Huang jia shi jie zhi IV: Zhi ji zheng ren (1989) Madam Yeung
Li gui chan juan (1989) Kao Pi-Liang
Huang jia shi jie zhi III: Ci xiong da dao (1988) Rachel Yeung
DVD | Home | BoxOffice | All Celebs | All Movies | Release Schedule | In Production | In Theaters
Coming Soon | Future Movies | Trailers | Scripts | Wallpapers | Directory | Advanced Search | Knihy
Copyright 2002 Mooviees.com All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.